Förpackningar och miljön

Det pratas ibland om förpackningars påverkan på miljön och om vi faktiskt har en massa förpackningar i onödan. Nuförtiden vill vi kuna köpa förpackningar från hela världen i vår butik. Förpackningar gör varor från både när och fjärran tillgängliga för alla överallt och de
ger oss upplysning om varan, dess ursprung, pris, användningssätt etc. Förpackningens viktigaste uppgift är att skydda sitt innehåll mot påfrestningar. Utan förpackningar skulle mcket av våra livsmedel gå till spillo innan dem ens kommit fram till oss vilket i slutändan skulle betyda ännu mer miljöbelastning.

Ibland hör man folk prata om "onödiga" förpackningar. Man tycker att obehövliga och för påkostade förpackningar gör varorna dyrare, tär på energi- och naturresurser och ger mera sopor.

Jag anser att kritiken mot onödiga förpackningar egentligen bör vara en kritik av den livsstil vi har i ett överflödssamhälle som leder till överkonsumtion. Vår livsstil bestämmer hur förpackningarna till sist ska vara utformade. För förpackningar hör alltid ihop med ett innehåll. Förpackningar är en del av varan. Hur förpackningen utformas beror på hur varan skall distribueras, hanteras, förvaras, säljas och användas. Överförpackning är faktiskt mycket ovanligt.

Förpackningar utgör bara 1% av samhällets totala avfallsmängd och förpackningsmängden
i avfallet minskar nu som följd av ökad återvinning och bättre material.

Så länge vi gör förpackningar som är anpassade efter varan, sparar på material, gör förpackningar som går att återvinna och utnyttjar restprodukter bättre så tror jag att vi är på rätt väg!