PS-flaskan tar över efter PET?

Tidigare i år lanserade dryckesflaskan av polystyren från BASF. Ett mejeri i Tyskland har börjat använda flaskan, som har utvecklats som en ersättare till tidigare använda PET-flaskor. Fördelen med polystyrenflaskan är att dess densitet är högre än för PET, vilket gör att ungefär 20 procent plastmaterial kan sparas in vid tillverkningen. Kostnadseffektivt!

Läs hela artikeln på Packnet.se